Het Gebruik van Fotoluminescentie in Diamant Onderzoek | NL

Fotoluminescentie (PL) spectroscopie, zoals toegepast in de edelsteenkunde, is een niet-destructieve analytische techniek waarbij een materiaal wordt belicht met licht, meestal die van een laser, en de resulterende luminescentie wordt geregistreerd als een grafiek van de intensiteit van het uitgestraalde licht versus de golflengte.

afgelopen decennium is PL een essentieel instrument geworden dat door gemmologische laboratoria wordt gebruikt om behandelde en synthetische diamanten te scheiden van hun natuurlijke tegenhangers. Kenmerken op atomaire schaal (vaak optische centra, optische defecten of eenvoudigweg defecten genoemd) komen voor binnen de diamantstructuur; voorbeelden zijn onder meer koolstof-, stikstof-, boor- en lege koolstofatoomlocaties in het rooster m.a.w.: vacatures. De configuratie van deze defecten varieert afhankelijk van de groeiomstandigheden en de daaropvolgende geologische of behandelingsgeschiedenis. PL biedt een zeer gevoelig hulpmiddel voor het detecteren van afwijkingen in atomaire configuraties en defecten, zelfs bij concentraties van minder dan tien op een miljard koolstofatomen (Wotherspoon et al., 2003). Tegenwoordig vereisen bijna alle type II kleurloze tot bijna kleurloze en fancy-colour diamanten PL-analyse voor definitieve karakterisering als natuurlijk, behandeld of synthetisch.
 
Wat is Fotoluminescentie?
Fotoluminescentie is een proces waarbij een materiaal licht absorbeert en vervolgens een deel van dat licht weer uitstraalt. Dit fenomeen is niet uniek voor diamanten; vele materialen, waaronder sommige chemicaliën en levende organismen, kunnen fotoluminesceren. In het geval van diamanten biedt fotoluminescentie echter een krachtig hulpmiddel voor onderzoekers om de eigenschappen en de geschiedenis van een diamant te onthullen. Het onderscheiden van natuurlijke en synthetisch diamanten. Manipulaties om de kleur hetzij te verbeteren, hetzij om “fancy” kleuren te bekomen door HPHT (hoge druk en hoge temperaturen). Zo worden diamanten vervaardigd in alle kleuren van de regenboog.
Daarentegen is Fosforescentie een fenomeen waar de steen blijft licht uitstralen na dat de lichtbron werd uitgeschakeld.

20240515_940x400.jpg
15/05/24
Détection des pierres précieuses synthétiques | FR

Les pierres précieuses synthétiques sont de plus en plus présentes sur le marché de la…

20240428_940x400_synthetisch.jpg
28/04/24
Onderzoek naar synthetische Diamant | NL

Foto: HPHT diamant – CVD diamant – Natuurlijke Diamant Synthetische diamant is een fascinerend onderwerp…

20240402_940x400.jpg
02/04/24
Het Gebruik van Fotoluminescentie in Diamant Onderzoek | NL

Fotoluminescentie (PL) spectroscopie, zoals toegepast in de edelsteenkunde, is een niet-destructieve analytische techniek waarbij een…

20240221_940x400.jpg
21/02/24
Petite histoire des pierres précieuses | FR

Les pierres précieuses ont attiré dès la plus haute antiquité l’attention de l’homme qui les…

20240207_940x400.jpg
07/02/24
QUO VADIS | NL

Diamanten en edelstenen hebben altijd dieven en oplichters aangetrokken. Edelstenen werden nagebootst door gekleurd glas.…

20240109_940x400.jpg
09/01/24
QUO VADIS ? | FR

Le diamant et les pierres précieuses ont toujours attirés les voleurs et les escrocs. Les…

20231110_940x400.jpg
10/11/23
Het gebruik van de polariscoop in edelsteenkunde | NL

Edelstenen zijn al eeuwenlang een fascinerend onderwerp voor mensen over de hele wereld. Ze worden…

20230830_940x400.jpg
31/08/23
Synthetische diamant: Wat zijn de mogelijkheden om natuurlijke diamanten te onderscheiden van synthetische | NL

Kan men synthetische diamanten onderscheiden van natuurlijke diamanten?. Synthetische diamanten, ook wel “lab-grown”, “created” of…

20230809_940x400.jpg
09/08/23
Diamant Synthétique (LGD : lab-grown, man-made, created) | FR

Diamant synthétique : Quels sont les moyens de détecter les diamants naturels des synthétiques ?…

20230727_ORAPA-DIAMOND-MINE_940x400.jpg
27/07/23
L’ACCORD DE BEERS - BOTSWANA | FR

Les perspectives de De Beers sont affaiblie après que le Botswana a conclu un nouvel…