DE KEIZERLIJKE ROBIJN, ZELDZAAM | NL

HET LIJDT GEEN TWIJFEL: ALS HET OM INVESTERINGEN GAAT, VINDEN EXPERTS ROBIJN DE INTERESSANSTE EDELSTEEN.
MAAR DAAR MOETEN WIJ ONMIDDELLIJK AAN TOEVOEGEN:OOK DE DUURSTE. ALGEMEEN GESPROKEN LIGT DE WAARDE VAN ROBIJN HOGER DAN DIE VAN EEN EVEN GROTE WITTE DIAMANT. OM U EEN IDEE TE GEVEN VAN DE HUIDIGE KOERS : DE LAATSTE JAREN ZIJN DE PRIJZEN MET 200 % GESTEGEN ! : EEN STEEN VAN COMMERCIELE KWALITEI, MET EEN GEWICHT VAN 1 TOT 3 KARAAT KOST 2.500 TOT 9.000 DOLLAR PER KARAAT: EEN MOOIE STEEN VAN 3 KARAAT WORDT GESCHAT OP BASIS VAN 25.000 DOLLAR PER KARAAT ERWIJL EEN ROBIJN VAN ZEER GOEDE KWALITEI MET EEN GEWICHT VAN 5 TOT 8 KARAAT AL 30.000 DOLLAR PER KARAAT GAAT KOSTEN. ZONDER TE SPREKEN OVER DE « GEMS » VAN BIRMA DIE VLUG BOVEN DE 100.000 $ PER KARAAT WORDEN VERKOCHT IN VEILGSHUIZEN.

MAAR WAT IS NU EIGENLIJK EEN MOOIE ROBIJN ?
 
ROBIJN IS EEN KORUNDVARIETEIT, EEN ALUMINIUMOXIDE. HIJ IS NIET ZO HARD ALS DIAMAN MAAR STAAT TOCH OP DE TWEEDE PLAATS OP DE SCHAAL VAN MOHS MET EEN ARDHEID VAN 9.
 
DE KRISTALLEN ZIJN ROMBOEDRISCH EN DE SPLIJTING IS SCHELPVORMIG. HET SOORTELIJK GEWICHT VAN ROBIJN SCHOMMELT TUSSEN 3,96 EN 4,10 EN ZIJN BREKINGSINDEX BEDRAAGT 1,76 - 1,77.
 
DE NAAM VAN DIT ZUIVER GEKRISTALLISEERDE ALUMINIUMOXIDE IS AFKOMSTIG VAN HET LATIJNSE "RUBER", WAT "ROOD" BETEKENT, IN DE VOLKSIMOND IS HET DE STEEN VAN HET GELUK EN DE LIEFDE EN BRENGT HIJ, VOOR HEN DIE IN JULI ZIJN GEBOREN VRIJHEID, GOEDHEID EN GEZAG.
 
DE KLEUR VARIEERT VAN FEL ROOD TOT DONKERPAARS, AL NAARGELANG VAN DE HOEVEELHEID CHROOMOXIDE IN DE STEEN. HET MEEST GEZOCHT, ZIJN DE ZUIVERE EXEMPLAREN MET EEN HELDERE, DIEPE KLEUR. DE "DUIVEBLOEDKLEUR" BIJVVORBEED, IS EEN EDELE RODE KLEUR MET EEN ZWEEM VAN DONKER KARMIJNROOD. DEZE PRACHTIGE KLEUR WORDT VEROORZAAKT DOOR EEN HOEVEELHEID CHRIDOIOXIDE VAN 0,l %.
 
DE BRUINRODE OF VIOLETACHTIGE KLEUR VAN ANDERE STENEN IS TE WIJTEN AAN SPOREN VAN IJZER EN VANADIUM.
 
DIT GELDT VOORNAMELIJK VOOR ROBIJNEN UIT THAILAND: DEZE EDELSTENEN WORDEN GEKENMERKT DOOR EEN UITGESPROKEN DONKERE KLEUR. DE AANTREKKELIJKE, PRESTIGIEUZE SCHITTERING VAN BIRMA-ROBIJNEN EVENAREN ZE NIET, MAAR HUN KOERS IS ER NIET LAGER OM, VOORAL ALS ZE DE MOOIE "DUIVEBLOEDKLEUR" HEBBEN. DE ZELDZAAMHEID VAN DEZE KLEURENVARIETEIT IS TE WIJTEN AAN HET FEIT DAT CHROOM EEN ELEMENT IS DAT SLECHTS IN KLEINE HOEVEELHEDEN IN DE AARKORST VOORTKOMT.
 
VAN BIRMA TOT SRI LANKA
DE MOOISTE ROBIJNEN KOMEN ONBETWISTBAAR UIT BIRMA. DE BELANGRIJKSTE MIJNEN BEVINDEN ZICH IN DE MOGOK-VALLEI. DIT ZIJN ECHTER OUDE MIJNEN EN HUN UITRUSTING WERD NOOIT GEMODERNISEERD. GEBREK AAN STABILITEIT EN REGERINGSGEZAG HEBBEN BOVENDIEN GELEID TOT EEN WILLKEURIGE, IRRATIONELE EXPLOITATIE VAN DEZE CENTRA. NATIONALISERING HEEFT NIET BIJGEDRAGEN TOT HET OPDRIJVEN VAN DE PRODUKTIE EN TOT HUN RENDEMENT.
 
MAAR DEZE ECONOMISCHE REDEN IS NIET DE ENIGE OORZAAK VAN DE TOESTAND. ER ZIT OOK EEN POLITIEK ASPECT AAN VAST: DE BIRMAANSE STAAT VERBIEDT DE EXPORT VAN EDELSTENEN DOOR EXPORTMAATSCHAPPIJEN. HIJ ZORGT ZELF VOOR DE VERKOOP DOOR JAARLIJKSE VEILING AAN BUITENLANDSE GROOTHANDELAARS VIA TENDER. AANGEZIEN DE HUIDIGE REGERING NAAR DE DEMOCRATIE WENST TE GAAN, ZAL DEZE SITUATIE KUNNEN VERANDEREN.
 
MAAR HELAAS, MOETEN WIJ ELK JAAR WEER EEN DUIDELIJKE VERMINDERING VAN DE KWALITEIT DER EDELSTENEN VASTSTELLEN, EVENALS EEN CONSTANTE DALING VAN DE HOEVEELHEID EDELSTENEN DIE ER OP DE MARKT WORDEN GEBRACHT.
 
DAAROM ZIJN BIRMAANSE ROBIJNEN STEEDS MEER IN TREK BIJ DE KENNERS. MAAR OOK STENEN UIT THAILAND, MEER BEPAALD UIT DE MIJNEN VAN CHANTABURY, EN UIT SRI LANKA MET DE MIJNEN VAN RATNAPURE ZIJN ERG GEWILD. VROEGER LEVERDEN OOK DE MIJNEN VAN PAILIN IN CAMBODJA HET HUIDIGE KAMPUCHEA, PRACHTIGE ROBIJNEN OP, ALS GEVOLG VAN DE OORLOGSTOESTAND HADDEN DEZE MIJNEN HUN ACTIVITEITEN ECHTER GESTAAKT. HEDEN WORDEN DE EDELSTENEN VOORNAMELIJK NAAR THAILAND VERSTUURD.
 
ASTERISME EN SPINEL
BEPAALDE ROBIJNEN VERTONEN HET ASTERISME-VERSCHIJNSEL: FIJNE RUTIEL INSLUITINGEN VERRORZAKEN EEN LICHTENDE ZES STRALIGE STER. EEN UITERMATE ORIGINEEL EN VERLEIDELIJK LICHTEFFECT. ALS DEZE STENEN IN CABOCHON ZIJN GESLEPEN HALEN ZEER HOGE PRIJZEN.
 
TENSLOTTE WIJZEN WE NOG OP DE GELIJKENIS TUSSEN ROBIJN EN DE RODE SPINEL. EERST GENOEMDE IS ECHTER EEN GEKRISTALLISEERDE ALUMINIUMVERBINDING, EN DE TWEEDE EEN MAGNESIUMALUMINAAT. DE KLEUR MOGEN DAN STERK OP ELKAAR GELIJKEN, DE PRIJZEN DOEN DAT ZEKER NIET. MAAR HEDEN WORDEN SPINEL MEER EN MEER DOOR KENNERS OPGEKOCHT.
 
BIJ TWIJFELACHTIGE GEVALLEN, VERDIENT HET DAAROM ZEKER DE AANBEVELING HET ADVIES VAN EEN EXPERT IN TE ROEPEN. EERST EN VOORAL HEEFT HIJ MEER PRAKTIJKERVARING MET HET ONDERZOEK VAN EDELSTENEN, MAAR BOVENDIEN BESCHIKT HIJ OVER TAL VAN GEPERFECTIONEERDE OPTISCHE INSTRUMENTEN WAARMEE HIJ DE LEEK, DOOR MIDDEL VAN EEN VOLLEDIGE ANALYSE KAN GERUSTELLEN.
 
OORSPRONG
Niettegenstaande zijn oorsprong kan een edelsteen mooi of lelijk zijn. Het is niet omdat een robijn van Burma komt, dat hij mooier of duurder moet zijn dan een robijn van Sri Lanka of Thailand. Omgekeerd zijn er robijnen uit Madagascar of andere streken die beter van kwaliteit kunnen zijn dan een Burma of Pailin.
 
De volgende kenmerken dienen als richtlijn om een mogelijke oorsprong, juist uit interesse voor de edelsteen en niet voor de waarde.
 
BIRMA
Mogok vallei nabij de Irawadi rivier Moeder gesteente: De ontginning is Archaïsch en bemoeilijkt door de politieke situatie waar Birma zich bevindt. Er wordt niet rendabel gewerkt en een gedeelte verdwijnt langs illegale wegen. De werkelijke productie wordt jaarlijks verkocht door de staat. Desondanks merkt men niet alleen een daling in de productie, maar ook in kwaliteit. De topkwaliteiten soms "Old Mine" genaamd duiden genoeg aan de schaarse hedendaagse productie.
 
Kleur: Sterke dichroïsme, rood-geel tot donker karmijn.
Insluitsels: Fijne rutielnaalden, gekruist en in zones gegroepeerd met zijdeachtig effect. Kristallijne insluitsels, onregelmatige kleuring. kleine vloeistof insluitsels
 
SRI LANKA (Ceylon)
Kleur: Zeer licht van kleur tot roos. Framboos kleur soms met een paars pigment die bij het “Heating” verwarming verdwijnen.
Oorsprong: Ratnapura
 
THAILAND (Siam)
Kleur: Roodkarmijn tot roodbruin door aanwezigheid van ijzersporen. Ook lichtjes minder fluorescerend onder UV- en X stralen(praktisch nul). Kenmerken van maccellijnen in parallel en gekruist.
Insluitsel: Donkerrode kristallijnen insluitsels, omringd met vloeistof, die een kring vormen die wel waar te nemen is. De mogelijke verwarring met luchtbelletjes van synthetische indien zij klein zijn.
Oorsprong: Alluviaal, onder klei- en zandlagen. In de streek van Chantabury, Borai, Na Wong.
 
Borai: Duivenbloed variëteiten
Na Wong: Roodoranje
Nong Bon en Bo Waen: Mindere kwaliteiten
 
CAMBODJA: Pailingmijnen,
Kleur: Mooi, donkerrood.
 
AFGHANISTAN
Zeer licht van kleur
 
INDIA
Mooie sterrobijnen
Kwaliteit: Zeer zwak, ondoorschijnend troebel
Kleur: Donker, meestal gebruikt voor cabochons of kogeltjes.
Refractometer: 1. 585 tot 1. 593
Chelsa filter: Grijs of zwart
 
KENYA
Hania en Thika, lage kwaliteit
 
MADAGASCAR
Lage kwaliteit , maar ook betere gelijkaardig aan Thai.
 
ZUID-AFRIKA
Kleur: Zeer mooi, soms donker, maar toch hevig
Chelsa: De meeste reageren rood
Insluitsels: Zwarte insluitsels van hematiet in hexagonale structuur
Refractometer: 1.586 tot 1.593
 
GUINEA
Lage kwaliteit
 
TANZANIE
Umbavallei, kristals niet doorschijnend en in groene zoïsiet Moedergesteente:Inde mijn van Longodo vindt men betere specimen.
 
AUSTRALIE
Lage kwaliteit, niet geschikt voor facetten slijpen.
 
OPGELET: Een roze robijn bestaat niet, men noemt het een roze saffier (die ook prachtig kunnen zijn).