EINDEJAARSGESCHENK | NL

De periode is aangebroken dat de werkgever zijn medewerkers wenst te belonen voor hun motivatie tijdens het voorbije jaar.

Dit door het personeel gewaardeerde initiatief is mogelijk zonder door de fiscus of de RSZ “bestraft” te worden. 
 
Het is de werkgever toegelaten een geschenk te geven vrij van lasten voor een waarde van maximum 35,00€ per werknemer te vermeerderen met 35,00€ per kind ten laste, zolang het jonger is dan 18 jaar. Het is ook niet verplicht dat het kind of kinderen met hun vader samen wonen, er is geen domiciliëring vereist. Dus voor gescheiden ouders blijft de regeling van kracht, zolang de moeder en/of de vader het kind ten laste heeft. De werkgever mag dit spreiden in twee geschenken zolang hij de 35,00€ niet overschrijdt.  
 
Dit mag dus een geschenk in natura en/of een cheque of cash geld zijn. Men mag het geschenk verdelen in b.v. een gedeelte met Sinterklaasfeest of met Kerstfeest waarbij de kinderen het geschenk zelf mogen komen afhalen en een gedeelte met nieuwjaar. Het is wel toegelaten om maar één aftrekbaar personeelsfeest per jaar te organiseren. Het is ook aan te raden om geschenken, cheques of cash te geven voor een waarde van 35,00€, enerzijds voor de werknemer en anderzijds voor de kinderen, dit om geen te groot verschil te maken met de werknemers die geen kinderen hebben , dit kan b.v. onder vorm van aankoopcheque van een speelgoedwinkel zijn. De cheques kunnen aangekocht worden zogoed bij Ticket Restaurant of Colruyt, Delhaize, Fnack of Media Markt, enz.  
 
De kinderen moeten wel “ten laste” zijn van de werknemer, hiervoor is de RSZ en belastingen wel soepel in de zin dat het volstaat dat de bepaalde werknemer deelt in de kosten van onderhoud en opvoeding.  
 
De vrouwelijke werknemers die getrouwd zijn zullen meestal ten laste staan bij hun echtgenoten, niettegenstaande mogen zij ook voor hun kinderen 35,00 € per kind krijgen. Dus krijgt de moeder het eindejaarsgeschenk per kind van haar werkgever, maar ook zal de vader van zijn werkgever een eindejaarsgeschenk van 35,00€ per kind mogen ontvangen. Indien zij beiden bij dezelfde werkgever te werk gesteld zijn mag de werkgever ook aan vader en aan moeder 35,00€ per kind geven.  
 
U moet wel opletten dat de opgelegde grens niet overschreden wordt. De fiscus alsook de RSZ kan bij controles zeer ver gaan in hun redenering, zo mag men geen geschenk van 35,00€ geven in een zakje met voor 2,00€ snoep erbij (Tips&Advies). Anders loopt de werkgever achteraf het risico om een regularisatie te krijgen en zal hij RSZ-bijdragen alsook vennootschapsbelastingen moeten betalen.  
 
Het achterpoortje is dat een werkgever steeds iets mag geven dat de werknemer kan of moet gebruiken voor zijn werk..... en waarvan de werknemer er ook privé kan van genieten. Dit is overgelaten aan de “creativiteit” van beide partijen. Een andere mogelijkheid werd aangeboden aan de firma’s sinds 2006 door minister van sociale zaken Rudy Demotte om een sport- of cultuurcheque te geven aan hun werknemers die ook vrij van RSZ en belastingen zijn, wel met een maximum bedrag van 100,00€ per jaar.